edit

Proiecte > vmchecker


Proiectul vmchecker are rolul de a asigura o interfață de testare de teme. Punctul de plecare îl va constitui sistemul de testare folosit la cursurile de Sisteme de Operare și Proiectarea Sistemelor de Operare.

Interfața va fi folosită pentru a preciza modul în care se va testa tema, fișierele de intrare/ieșire, limbajul și sistemul (mașina virtuală) folosit.

În acest moment există un sistem funcțional care dorim să-l îmbunătățim. Scopul este creșterea utilizabilității aplicației pentru integrarea facilă în cadrul altor cursuri din facultate.

Dezvoltare: Proiect în stadiu de pornire

Tehnologii: C, VMware, shell scripting, SSH

Responsabil proiect: Alexandru Moșoi

Persoane implicate: Răzvan Deaconescu, Lucian Grijincu

Descriere completă a proiectului (PDF, 40K)

vmchecker - Upload a Document to Scribd
Read this document on Scribd: vmchecker