edit

ROSEdu Summer of Code

Proiecte

1. CSpay

CSpay este un proiect inițiat pentru a eficientiza procesul de completare a formularelor de plată cu ora în Universitatea Politehnica din București. CSpay oferă, în acest moment, o interfață web de configurare a orelor susținute de cadrele didactice sau cadrele didactice asociate. Pe baza acestei interfețe se obțin formularele necesare în format XLS/ODS.

Pentru mai multe detalii vizitați pagina proiectului.

Dezvoltare: Activ

Tehnologii: C, XML, PHP, ODF/ODS

Responsabil proiect: Lucian Cojocar

Persoane implicate: Răzvan Deaconescu

2. Hammerfall Graphics Engine

Hammerfall Graphics Engine este un motor grafic dezvoltat de membrii ROSEdu în Python.

Pentru mai multe detalii vizitați pagina proiectului.

Dezvoltare: Activ

Tehnologii: Python, OpenGL

Responsabil proiect: Andrei Buhaiu

Persoane implicate: Mihai Maruseac, Oana Goge,

Andrei Ghiuru, Sergiu Costea, Valentin Priescu

3. World of USO

World of USO este un joc simplu menit să ofere un ambalaj atractiv cursului de Utilizarea Sistemelor de Operare de la UPB.

World of USO presupune oferirea de mecanisme de învățare și autoevaluare competitivă pentru studenții cursului. Fiecare răspuns la o întrebare rezultă în obținerea unor puncte pe baza cărora se alcătuiește un top.

Întrebările și chestiunile prezentate în cadrul jocului se bazează pe materia prezentată la curs și la laborator. Pentru autentificare facilă a utilizatorilor, s-a realizat integrarea conturilor folosind interfața LDAP a curs.cs.pub.ro.

Pentru mai multe detalii vizitați pagina proiectului şi daţi click pe titlul de mai sus.

Tehnologii: Smarty template engine, PHP, MySQL, XHTML

Responsabil proiect: Sergiu Iordache

Persoane implicate: Alex Eftimie, Vali Priescu, Andrei Buhaiu

4. vmchecker

Proiectul vmchecker are rolul de a asigura o interfață de testare de teme. Proiectul nu a demarat încă. Punctul de plecare îl va constitui sistemul de testare folosit la cursurile de Sisteme de Operare și Proiectarea Sistemelor de Operare.

Interfața va fi folosită pentru a preciza modul în care se va testa tema, fișierele de intrare/ieșire, limbajul și sistemul (mașina virtuală) folosit.

În acest moment există un sistem funcțional care dorim să-l îmbunătățim. Scopul este creșterea utilizabilității aplicației pentru integrarea facilă în cadrul altor cursuri din facultate.

Dezvoltare: Proiect în stadiu de pornire

Tehnologii: C, VMware, shell scripting, SSH

Responsabil proiect: Alexandru Moșoi

Persoane implicate: Răzvan Deaconescu, Lucian Grijincu

5. Tigus (ex ITE)

Proiectul Tigus își propune îmbunătățirea și extinderea aplicației folosite pentru generat și corectat teste grilă. Aplicația este folosită cu succes în cadrul cursurilor de Utilizarea Sistemelor de Operare, Rețele de Calculatoare și Proiectarea Rețelelor de Calculatoare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Arhitectura sistemului a fost refacuta si componentele acestuia au fost bine determinate.  Obiectivele principale sunt uniformizarea componentelor (actualmente aplicația este un hibrid TeX, python, shell, C, Java, XML) și creșterea utilizabilității pentru integrarea foarte facilă în cadrul diverselor cursuri din facultate. Mai multe informații se pot găsi pe pagina proiectului: http://tigus.org

Dezvoltare: Rewrite in progress

Tehnologii: Java, XML, LaTeX, Google Data API (spreadsheets)

Responsabil proiect: Mircea Bardac

Persoane implicate: George Milescu

6. SecAd (Security Advisor - working name)

SecAd urmărește crearea unui utilitar care să ofere sugestii referitoare la problemele de securitate a unui server Linux. Programul va fi responsabil cu verificarea periodică a stării sistemului și notificarea administratorului sistemului în momentul apariției unei probleme. Partea importantă a proiectului o va constitui crearea testelor care să detecteze posibile probleme de securitate ale sistemului.

Pentru mai multe detalii vizitați pagina de propunere a proiectului. Pagina proiectului este în dezvoltare.

Dezvoltare: Not started

Tehnologii: C, shell scripting, utilitare de securitate, logging, HTML

Responsabil proiect: Alex Morega

Persoane implicate: Răzvan Deaconescu